Opětovná valná hromada – dne 21.6. 2007 v 19.00 hodin

9. 6. 2007

    Vážení kolegové,
    vzhledem k tomu, že na valné hromadě konané dne 29.4. 2006 jsme se nesešli v předepsaném počtu, bylo rozhodnuto, že bude svolána opětovná valná hromada ve lhůtě do 14 dnů. Díky tomu, že probíhaly valné hromady OV ČSTV, dále KS SLČR, a OU BD SLČR, byl termín odsunut až na 21.6. 2007, aby mohlo být rozhodnuto o případných změnách jak stanov, tak celého chodu klubu.
    Tato opětovná valná hromada se uskuteční ve čtvrtek dne 21.6. 2007 od 19.00 hodin. Původní program valné hromady zůstává v platnosti.
    S pozdravem – prezidium LKVE
 

Comments Closed

Aktuální stav
In-počasí
                

             


             Jsme zapojeni do projektu:

      

 
 
Komplexní služby v oblasti IT, správa sítí, internet, poradenství


Renovace veteránů, karosárna, autoservis